CenníkCenník

Anestézia, RTG
Injekčná anestézia
5 €
Intraorálny RTG snímok
5 €
Panoramatický RTG snímok
15 €
Záchovná stomatológia
Fotokompozit – jedna plôška od 1-3
30 €
Fotokompozit – dve plôšky od 1-3
40 €
Fotokompozit – tri plôšky od 1-3
50 €
Fotokompozit – jedna plôška od 4-8
30 €
Fotokompozit – dve plôšky od 4-8
40 €
Fotokompozit – tri plôšky od 4-8
45 €
Fotokompozit – štyri plôšky od 4-8
50 €
Detská výplň
30 €
Endodoncia
Akútne ošetrenie
25 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba
50 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba
70 €
CaOH2 – jeden kanálik
15 €
Chirurgia
Extrakcia jednokoreňového zuba
30 €
Extrakcia viackoreňového zuba
40 €
Komplikovaná extrakcia
60 €
Extrakcia dočasného zuba
15 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
25 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
30 €
Drén
5 €
Protetika
Kovokeramická korunka
230 €
Zirkónová korunka
250 €
Koreňová nadstavba
60 €
Totálna protéza
350 €
Parciálna protéza - Flexi
400 €
Prevencia
Dentálna hygiena
45 €
Pečatenie u detí – jeden zub
15 €

Cenník je platný od 1. 10. 2023.